Nasehat Orang Tua…

1. Manungso iku kudu nduweni watak hambeg poromarto, berbudi darmo.

 •     Paring Pangan wong Kaluwen
 •     Aweh sandang wong kawudan
 •     Paring payung wong kudanan
 •     Paring ngombe wong kasadan
 •     Paring teken wong kalunyon

2. Lan Kudu Biso Njogo Ilat – Ulat – Ulah

 • Sabdo brahmono rojo panditho ratu sapisan datan keno wola-wali
 • Paribasane mandi sabdane, idu geni, opo kang kasedyo bakal dumadi

3. Ugo Handarbeni watak 3 perkoro : Hamong, Hamog, Hamemengkat.

4. Ojo Adigang Adigung Adiguno…..Sopo Siro Sopo Ingsun….Ojo Dumeh

 • Sanadyan siro digdoyo, ora tedas tapak paluning pande, sisaning gurindo, si nuduk tuno jinoro menter, kabeh mau kalah karo sifat welas lan asih.
 • Mulane ojo gumunan, ojo kagetan, ojo rumangsan.
 • Ojo getun lamun kelangan, ojo bungah lamun kadonyan, ojo nangis lamun kepaten.

5. Tansah Manembah ing Gusti kang Moho wigag

 • Adoh tanpo wangenan, cedak datan senggolan
 • Tansah andap asor, tumungkulo yen didukani, bapang den simpangi, ono catur mungkur, tansah ngeningake ponco ndriyane
 • Pasrah mring kang agawe urip, amargo metu, mantu, pesthi, rejeki lan mati, kodrating kang moho wigag.

6. Sakmangsane manungso iku kesandunging ratan, kebentusing awang-    awang. 

 • Sanadyan wis ngupoyo topobroto, ateken janggut asuku jojo, ora bakal dikabulake marang Gusti kang akaryo jagad, yen durung dadi jodone/rejekine.

7. Mulane kudu wani, nglurug tanpo bolo, digdoyo tanpo aji, menang tan    ngasorake. 

 • Tansah pasrah marang karsaning Gusti kang murbehing dumadi.

8. Manungso urip ing alam padang iku bakal ngunduh wohing pakarti.

 • Nandur bakal ngunduh, nyilih mbalekake, utang bakal nyaur. (wis diati-ati, tumindak becik wae, ora mesti kasembadan sing dadi gegayuhane).

9. Mungguhing Gegayuhan, Jer Basuki Mowo Beo.

 • Bejo bejaning wong kang lali, isih bejo wong sing eling kanti waspodo.
 • Urip ing ndonyo, tansah nyontoh uwiting klopo, kabeh migunani.

10. Jujur lan prasojo.

 • Koyo wohing manggis, ora tau cidro ing janji; yen kembange 5 isine ugo 5. Yen kembange pitu, yo isine pitu. Kulite ireng ora menarik, nanging isine putih.

11. Ing paseduluran mono, kudu biso melu handarbeni, hangrungkepi, anguriroso wani.

 • Ikut memiliki, menjaga nama baik dan merawat/memelihara persaudaraan.

12. Mulane tansah biso njogo kuwajibaning dadi wong tuwo.

 • Darmaning Hamomong siwi, kudu biso sung tulodo.
 • Tingkah laku muno lan muni
 • Sabarang pakartimu tansah kanthi dasar ati kang suci, lan pepayung budi kang luhur.

Gusti kang hakaryo jagad tansah mayungi tindak tandukmu ing ngendi paran lan papan, nganti siro katimbalan ing kasedan jati ngadep gusti kang moho asih ing kaswargan jati.

Iklan

One Response to Nasehat Orang Tua…

 1. Sugiyat says:

  yen di gatekke,…… pratelo menungso kui kudu tansah eling mring dumadi lan ingkang hakaryo jagad…… itu harga mati

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: